Qui els organitza?

Qui organitza els grups de conversa?

Els grups de conversa estan organitzats pels Centres d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), un servei ofert pels Serveis Lingüístics de la UB.

Què és un Centre d’Autoaprenentatge de Llengües?

És un espai específicament dedicat als idiomes, on podreu trobar una àmplia varietat de recursos, informació, activitats i suport per aprendre al vostre ritme, amb autonomia i molta flexibilitat horària. Disposen de materials dissenyats per treballar sense l’ajut d’un professor, tot i que hi trobareu suport i assessorament. Els CAL són de gran utilitat:

  • per complementar el treball fet a classe
  • per aprendre al vostre ritme
  • per reciclar o mantenir els coneixements de la llengua
  • per preparar-vos per a algun examen oficial
  • per preparar-vos per seguir uns estudis universitaris en una altra llengua

Els Centres d’Autoaprenentatge de Llengües de la UB ofereixen les llengües següents: alemany, anglès, castellà, català, francès, hebreu, italià, japonès, xinès, polonès i rus.

Quins Centres d’Autoaprenentatge de Llengües hi ha?

En podreu trobar tres a campus diferents de la UB:

Qui pot fer-ne ús?

Els CAL són un servei adreçat a tota la comunitat de la Universitat de Barcelona.

Suposa algun cost ser-ne usuari?

No! Són un servei gratuït.

Anuncis